fbpx

Kurumsal Gelişim Uygulamaları

KURUM-İÇİ-ARAŞTIRMALAR

Çalışanların çalıştıkları kurumla, kurumdaki uygulamalarla, sistemlerin işleyişiyle, birlikte çalıştığı çalışma arkadaşları ve yöneticilerle ilgili görüşlerini anlamak, liderlik kültürünü anlamak ve kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda kurum içindeki algıyı değiştirmek için yapılması gerekenleri belirlemek amaçlanmaktadır. İki farklı uygulama yapılabilir:

  • Fokus Grup Çalışması: Çalışanların görüşlerini, ihtiyaçlarını beklentilerini ve önerilerini öğrenmek için 8-12 kişilik homojen gruplarla 2-3 saatlik görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmelerde şikâyet ortamı oluşmasını teşvik etmemek için pozitif sorgulama yapılmakta ve öneri toplamaya odaklanılmaktadır. Genel olarak ve belli bir konuya odaklı nabız yoklama amaçlı veya çeşitli bulgularla dikkat çeken departmanlara yönelik olarak uygulanabilir. Kurumsal gelişimi sağlayacak planların oluşturulması amaçlanmaktadır.
  • Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketleri: Çalışanların kuruma, kurumun sunduğu olanaklara, yönetsel yaklaşıma yönelik görüşleri ile iş tatmini, çalışan bağlılığı gibi kurumun performansını etkileyen unsurları anlamaya yönelik anket uygulanabilmektedir. Anket içeriği firmanın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir ve sonuçları, belirlenmiş kriterler çerçevesinde rakamsal olarak raporlanır. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda aksiyon planları belirlenir.Aksiyon Planlama amacıyla konuları derinlemesine irdeleyebilmek için bu çalışmanın ardından fokus grup uygulaması yapılabilir.
  • Kurum Kültürü ve Değerlerle Yönetim: Kurum kültürü, bir şirkette konuşulan ortak dil ve davranış setini tanımlar. Sağlam bir kurum kültürü ve onu destekleyen değerler seti, bir şirketi rakiplerinden ayrıştıracak ve fark yaratmasını sağlayacak en önemli varlığı olup şirketin başarısında çok önemli bir paya sahiptir. Kurum kültürü ve değerlerin çalışanların performansına doğrudan etki edebilmesi ve şirket içinde bütünlüğü sağlayabilmesi için davranış göstergeleri ile somutlaştırılması gerekmektedir. Ancak bu sayede kültür ve değerler, gözlemlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir formata dönüşerek birçok İnsan Kaynakları sisteminin yapı taşını oluşturacak araçlar haline gelebilir. Değerlerin tüm yöneticiler ve çalışanlar tarafından özümsenerek ortak bir dil haline gelmesini sağlamak için şirkete özel yöntemler tasarlanmaktadır.