Kurumlar için “Lider Yönetici”ler yetiştirmek, rekabet ve sürdürülebilir başarı söz konusu olduğunda mutlaka yatırım yapılması gereken bir alan olarak ortaya çıkıyor.

Kurum içinde liderlik kültürü yaratmak, mevcut yeteneklerini kullanabilen etkin liderler yetiştirmek veya mevcut yöneticileri, etkin liderlik becerileri geliştirmeleri konusunda desteklemek için kuruma özel yöntemler uygulanmaktadır.

Bu uygulamalarla, kurumdaki mevcut liderlik algısı anlamak, kurumun vizyonuna uygun liderlik yaklaşımını belirlemek ve mevcuttaki liderlerin hedeflenen liderlik yaklaşımına ulaşması için gelişim planlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Gelişim planlarının uygulanması sürecinde, koçluk görüşmeleri, eğitimler, görevlendirmeler ve gelişimin takip edilmesiyle gelişime katkı sağlamak amaçlanmıştır.