ÇOCUK ve ERGENLERDE SOSYAL KAYGIYLA BAŞA ÇIKMA

GRUBUN AMACI: Sosyal kaygı yaşayan çocuk ve ergenlerde bu kaygıya yol açan kişisel ve bilişsel özelliklerini algılamalarına yardımcı olarak baş etme becerisi kazandırma. TARİH: Cuma...

ÇOCUK ve ERGENLERDE AKADEMİK GÜDÜLENME

GRUBUN AMACI: Katılımcının başarılı olmasına katkı sağlayacak temel ders çalışma becerilerini kazanması, güdülenme, sınav kaygısı ve benlik saygısı konusunda kendi engelleyici düşüncelerden kurtularak kendini güdüleyici...

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMA

GRUBUN AMACI: Verimli ders çalışma konusunda becerileri eksik olan bireylere verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırma. TARİH: Cuma günleri 17.00-19.30 arası SAAT: 90 dakika / 12...

ERGENLERDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİ GELİŞTİRME

GRUBUN AMACI: Ergenlerin problem çözme becerilerini geliştirme. TARİH: Cuma günleri 17.00-19.30 arası SAAT: 90 dakika / 8 oturum ÜCRET: 180 TL oturum başı YER: Salt...

ERGENLERDE ÖZ SAYGIYI GELİŞTİRME

GRUBUN AMACI: Katılımcıların olumlu ve olumsuz özelliklerini kabul ederek kendilerini ifade edebilme becerisi ve sosyal ortamlarda güven duygusu kazanmalarına yardımcı olma. TARİH: Cuma günleri 17.00-19.30...

ÇOCUK ve ERGENLERDE SOSYAL BECERİ

GRUBUN AMACI: Katılımcılara düşüncelerini ifade etme ve başkasının ifade ettiği duygu ve düşüncelere karşı duyarlı olma deneyimi kazandırmak. Atılgan olmayan, atılgan ve saldırgan davranışlar arasındaki...

SINAV KAYGISINI AZALTMA

GRUBUN AMACI: Sınav anında heyecan tepkilerini kontrol edebilmek için katılımcılara yeni davranış ve beceriler kazandırma. Bu sayede de sınav ve ders performanslarını arttırmak. TARİH: Cumartesi...

ENGELLİ BİREYE SAHİP ANNE BABALARIN KAYGI DÜZEYLERİNİ AZALTMA

GRUBUN AMACI: Engelli bireye sahip anne babaların hem eğitimsel hem de psikolojik sorunlarıyla baş etmelerine yardımcı olmak. TARİH: Cumartesi günleri 12.00-14.30 arası SAAT: 90 dakika...

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN ANNE BABALARINA YÖNELİK GRUP ÇALIŞMASI

GRUBUN AMACI: Anne babaların ergenlik döneminin psikososyal gelişimi, başarı- başarısızlık kavramı, meslek gelişimi gibi konularda bilgilendirerek çocuklarıyla olan iletişimini güçlendirme ve yaşanan çatışmaları çözme becerisi...

YALNIZLIK PROBLEMİ

GRUBUN AMACI: Yaşanılan yalnızlığa neden olan, devamını sağlayan inançları keşfetme ve onları değiştirmede katılımcılara yardım etmek. Bu sayede de katılımcıların sağlıklı bağlar kurarak sosyal ağlarını...

BENLİK SAYGISI GELİŞTİRME

GRUBUN AMACI: Katılımcıların kendileri hakkında ne hissettiklerini keşfetmelerine ve bualgılarının nereden kaynaklandığını anlamalarına yardım etmeK. TARİH: Cumartesi günleri 14.30-17.00 arası SAAT: 90 dakika / 8...

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİSİ

GRUBUN AMACI: Katılımcıların etkili iletişim becerilerini öğretmek, çatışmanın anlamını kavratmak ve problem çözme basamaklarını kullanarak yapıcı yollarla çatışma çözmelerine yardımcı olmak. TARİH: Cumartesi günleri 14.30-17.00...

ÖFKE DENETİMİ

GRUBUN AMACI: Katılımcıların öfkelerini hiç yaşamadan bastırmaları veya kontrolsüz öfke yerine kontrol ederek yaşamalarına ve yaşadıkları öfkeyi olumlu yönde kullanabilmelerine yardımcı olmak. TARİH: Cumartesi günleri...

ARKADAŞLIK BECERİSİ

GRUBUN AMACI: Katılımcıların şimdi ve daha sonraki yaşamlarında daha sağlıklı ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olacak beceriler geliştirmek. TARİH: Cumartesi günleri 14.30-17.00 arası SAAT: 90 dakika /10...