10 yılı aşkın kurumsal tecrübe ile, insan kaynağına yönelik çalışmalarımızla kurumların yüksek performans göstermesini destekleyen hizmetler veriyoruz.

Kurumlarda çalışan ilişkileri, yönetici-ast ilişkileri, çalışanların motivasyonu, çalışanların yetenekleri ve tüm bunların etkin yönetimi, kurumun performansını doğrudan etkiler. Etkin yetenek yönetimi, kurumlara rekabet avantajı kazandıran, işveren markası imajını güçlendiren, insan kaynağının potansiyelini maksimum faydayla kullanabilmeyi sağlayan ve kurumları geliştirecek inovasyon ve üretkenlik ortamını yaratan olmazsa olmaz insan kaynağı yönetimi yaklaşımıdır.

Salt Psikoloji, Türkiye’nin önde gelen kurumlarıyla edindiği tecrübelerini kullanarak, verimli, mutlu, üretken, inovatif ve başarılı bir çalışma ortamı yaratma gayesi ile tüm kurumlara insan kaynağının seçilmesi, geliştirilmesi, üretken bir çalışma ortamı yaratılması ve etkin liderlik kültürü yaratılması süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hizmetlerimizden bazıları;

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda eylem planları oluşturulmaktadır.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları

Kurumun sahip olduğu potansiyele ulaşabilmesi, çalışanlarının yüksek potansiyele sahip oldukları alanları bilmesi ve kullanabilmesi ile mümkündür. Çalışanların sahip oldukları bireysel özellikleri ve potansiyel olarak geliştirebilecekleri...

Liderlik Gelişimi

Kurumlar için “Lider Yönetici”ler yetiştirmek, rekabet ve sürdürülebilir başarı söz konusu olduğunda mutlaka yatırım yapılması gereken bir alan olarak ortaya çıkıyor. Kurum içinde liderlik kültürü...

Kurumsal Gelişim Uygulamaları

Çalışanların çalıştıkları kurumla, kurumdaki uygulamalarla, sistemlerin işleyişiyle, birlikte çalıştığı çalışma arkadaşları ve yöneticilerle ilgili görüşlerini anlamak, liderlik kültürünü anlamak ve kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda kurum...

İK Süreçleri Tasarımı ve Kurulumu

Şirketlerin sağlıklı büyüme yolunda attıkları en önemli adımlardan birisi ‘’insan kaynağı’’na yaptığı yatırımdır. Bunun için şirketlerin kısa vadeli ihtiyaçları ile birlikte uzun vadeli hedeflerine karlı...

İşe Alım

Size en uygun adayları arıyoruz.. ‘Doğru insan’ı ‘doğru iş’e almak başarılı bir işe alım sürecinin doğal sonucudur. Şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetkinlik, bilgi ve...

İşveren Markası

İşveren markası, yetenek kazanımı ve mevcut yeteneklerin bağlılığını sağlamak için önem verilmesi gereken bir konudur. Çalışanlar, potansiyel çalışanlar ve paydaşların gözünde bir şirketin ‘cazip işyeri’...