fbpx

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları

Kurumun sahip olduğu potansiyele ulaşabilmesi, çalışanlarının yüksek potansiyele sahip oldukları alanları bilmesi ve kullanabilmesi ile mümkündür. Çalışanların sahip oldukları bireysel özellikleri ve potansiyel olarak geliştirebilecekleri özellikleri anlamak için test, envanter, vaka çalışmaları ve mülakatlar içeren, ihtiyaca göre farklılaşan süreçler kurgulanabilmektedir.

İşe alımda: İşe alım yapılacak role en uygun adayların seçimi için yapılan uygulamaları içerir. İşe alımı onaylanan çalışan hakkında birlikte çalışacağı yöneticiye, çalışanın güçlü alanları, gelişim alanları ve motivasyon kaynakları hakkında bilgi aktarımı yapılabilir.

Terfilerde: Yetenekli çalışanların belirlenmesi ve kurumda oluşacak yönetsel roller için geliştirilmesi amacıyla uygulanabilmektedir. Aynı zamanda, mevcutta boş olan yönetsel bir role atama yapılacağı zaman, mevcut adaylar içinden rolün gerekliliklerini yerine getirmekte başarılı olma potansiyeli en yüksek kişileri tespit etmek ve atanan yöneticinin ihtiyacına uygun gelişim planlamak amaçlı uygulanabilir.

Gelişim Planlamada: Yönetici olsun veya olmasın, büyüme planlarında çalışan odaklı stratejiler geliştiren firmalar için, çalışanların mevcut özelliklerini ve gelecekte kuruma fayda sağlayabilecek potansiyel gelişim alanlarını belirlemeyi içerir.

*Salt Psikoloji çalışanların yeteneklerini ve mevcut yetkinliklerini belirledikten sonra, bu yetenekleri işleyip performansa dönüştürmeye yönelik çözümler de sunmaktadır.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi neler içerir?

 • Testler: sözel muhakeme, sayısal muhakeme gibi becerileri ölçen testler
 • Envanterler: Kişilik envanteri, duygusal zeka envanteri gibi, kişinin eğilimlerini ölçen araçlar
 • Vaka Çalışmaları: Kişinin iletişim, problem çözme, ekip yönetimi ve planlama gibi görevlerinde mevcutta kullandığı davranışların ve yaklaşımlarının gözlemlenmesini sağlayan simulatif araçlardır. (rol oyunu, stratejik planlama ve sunum, grup çalışması vs)*
 • Mülakat: Kişinin geçmiş deneyimlerinin, sahip olduğu yetkinliklerinin, gelecek ile ilgili beklentilerinin, motivasyon kaynaklarının irdelenerek, kişiyi anlamaya yönelik detaylı bilgiler edinmeyi amaçlayan birebir görüşmeler

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi avantajı nedir?

 • Çalışanların hem mevcutta gösterdiği hem de gelecekte gösterebileceği davranışları tanımlayarak, belirlenen rolün gerekliliklerini ne ölçüde yerine getirebileceğini, hangi alanlarda öne çıkabileceğini, hangi konularda zorlanabileceğini ve zorlanabileceği konuların nasıl yönetilebileceğini anlamaya çalışır.
 • Herkes için eşit koşullarda uygulanan ve objektif değerlendirme yapılan bir uygulamadır.
 • Çalışanlara bireysel olarak odaklanır. Kişiye özgü ihtiyaçları belirler.

Çalışanın kendine özgü ihtiyaçlarını ve potansiyelini gözeterek gelişime yönlendirir.

Değerlendirme Merkezi Vakaları Tasarımı

İşe alım süreçlerinde, grup çalışması, rol oyunu gibi simulatif vakalarla doğru adaya en etkili şekilde ulaşmak isteyen kurumlara, kurumun hizmet alanına uygun ve adaylarında aradığı yetkinlikleri ölçebilecek vakalar tasarlanmaktadır.

Vaka tasarımı sürecinde, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda senaryolar titizlikle hazırlanır ve uygulayacak olan ekibe uygulayıcı eğitimleri verilir.

Tasarlanan vakalar ve araçlar:

 • Grup Çalışması
 • Rol oyunu
 • Stratejik Planlama ve Sunum
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Soru Formu