Bireysel terapi, terapist ile danışan arasında gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen, kişinin birçok konuyu, sorunu terapistiyle paylaşabildiği, kişisel farkındalığın kazanıldığı ve birçok sorunun çözümünün sağlandığı bir süreçtir. Terapi sürecinde kişi her türlü zihinsel malzemeyi çalışabilme imkanı bulmaktadır. Online ortamda veya yüz yüze yapılabilmektedir.

Kişi; yalnızlık, üzüntü, utanç, yas, öfke, suçluluk gibi duygularını; eş, aile, arkadaş ile ilgili ilişkisel problemlerini, korkularını, fobilerini, depresyon, kaygı, stres, öfke, değişim ile baş etmekte güçlük, travmalar, cinsel sorunlar, uyku sorunları, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, panik atak ve bunun gibi birçok konuyu terapi sürecinde çalışabilmektedir.

Terapi süreci, aslında bir keşif sürecidir. Kişi, kendisini keşfetmeye doğru bir yolculuğa çıkar. Terapist ise bu yolculukta danışanına eşlik eder. İnsan, hayatında birçok değişim ile karşılaşmaktadır, kayıpların varlığında hayat akıp gitmekte, yeni ilişkiler kurulmakta, bağımsız olma yolunda uğraş verilmekte, hayatın içerisinde beklenen ve beklenmeyen hayal kırıklıkları yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu değişimler, hayatın her anında, her yaşta karşımıza çıkabilmektedir. Terapi süreci, her sorunun cevabını, her sorunun çözümünü sağlayamasa da, hayatta karşılaşılan sorunlara dair kaynaklar oluşturup, bunları kullanmayı, başka pencerelerden bakabilmeyi, duygusal/ psikolojik dayanıklılığımızı arttırmayı ve böylece de sorunlarla başa çıkabilmeyi sağlamaktadır.

Terapiye ihtiyacım olduğunu nasıl bilebilirim?

  1. Hayatınızda olanlarla baş etmekte güçlükçekiyorsanız,
  2. Günlük yaşamınızda işlevselliğinizde büyük bir azalma varsa,
  3. Bir destek almadan elinizdeki kaynaklarınız varolan sorunlarınızı çözmenizde yetersiz kalıyorsa böyle bir sürece başlayabilirsiniz.

SALT PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜNDE terapi sürecinde kullanılan psikoterapi yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Terapiler mevcut şartlar göz önüne alınarak  online terapi olarak veya yüzyüze planlanabilir.