fbpx

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, terapist ile danışan arasında gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen, kişinin birçok konuyu, sorunu terapistiyle paylaşabildiği, kişisel farkındalığın kazanıldığı ve birçok sorunun çözümünün sağlandığı bir süreçtir. Terapi sürecinde kişi her türlü zihinsel malzemeyi çalışabilme imkânı bulmaktadır. Online ortamda veya yüz yüze yapılabilmektedir.

Kişi; yalnızlık, üzüntü, utanç, yas, öfke, suçluluk gibi duygularını; eş, aile, sosyal yaşam ile ilgili ilişkisel problemlerini, korkularını, fobilerini, depresyon, kaygılar, stresle baş etme, öfke problemleri, değişim ile baş etmekte güçlük, travmalar, cinsel sorunlar, uyku sorunları, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, panik atak ve bunun gibi birçok konuyu terapi sürecinde çalışabilmektedir.

Terapi süreci, aslında bir keşif sürecidir. Kişi, kendisini keşfetmeye doğru bir yolculuğa çıkar. Terapist ise bu yolculukta danışanına eşlik eder. İnsan, hayatında birçok değişim ile karşılaşmaktadır, kayıpların varlığında hayat akıp gitmekte, yeni ilişkiler kurulmakta, bağımsız olma yolunda uğraş verilmekte, hayatın içerisinde beklenen ve beklenmeyen hayal kırıklıkları yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu değişimler, hayatın her anında, her yaşta karşımıza çıkabilmektedir. Terapi süreci, her sorunun cevabını, her sorunun çözümünü sağlayamasa da hayatta karşılaşılan sorunlara dair içsel ve dışsal kaynaklar oluşturup, bunları kullanmayı, başka pencerelerden bakabilmeyi, duygusal/ psikolojik dayanıklılığımızı arttırmayı ve böylece de sorunlarla başa çıkabilmeyi sağlamaktadır.

Terapiye ihtiyacım olduğunu nasıl bilebilirim?

 1. Hayatınızda olanlarla baş etmekte güçlük çekiyorsanız,
 2. Günlük yaşamınızda işlevselliğinizde azalma varsa,
 3. Bir destek almadan elinizdeki kaynaklarınız var olan sorunlarınızı çözmenizde yetersiz kalıyorsa, böyle bir sürece başlayabilirsiniz.

SALT PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜNDE terapi sürecinde kullanılan psikoterapi yöntemleri aşağıdaki gibidir:

 • Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi
 • Psikodinamik Psikoterapi
 • EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)
 • Stratejik ve Sistemik Aile Terapisi
 • Somatik Deneyimleme
 • Çözüm Odaklı Psikoterapi
 • Gestalt Terapi
 • Duygu Odaklı Terapi
 • Şema Terapi

Danışmanlık süreci mevcut şartlar göz önüne alınarak online terapi olarak veya yüz yüze planlanabilir.