fbpx

İK Süreçleri Tasarımı ve Kurulumu

Şirketlerin sağlıklı büyüme yolunda attıkları en önemli adımlardan birisi ‘’insan kaynağı’’na yaptığı yatırımdır. Bunun için şirketlerin kısa vadeli ihtiyaçları ile birlikte uzun vadeli hedeflerine karlı ve sürdürülebilir şekilde ulaşmaları için gereken insan kaynakları sistemlerinin altyapılarını hazırlıyoruz. Amacımız, ‘en doğru’’ ya da ‘’en çok kullanılan’ insan kaynakları uygulamalarından ziyade çalışanlarınızın ve yöneticilerinizin beklentilerine kulak vererek şirketinizin kültürü ve değerleri ile ‘en uyumlu’ olacak şekilde sistemleri tasarlamak ve hayata geçirmektir.

Bu sistemler tek başına tasarlanıp uygulanabildiği gibi birbirini tamamlayacak şekilde entegre bir İnsan Kaynakları Yönetimi çatısı altında da kurulabilir.

Tasarlanan İK sistemleri:

  1. Performans Değerlendirme ve Geribildirim Sistemi
  2. Kariyer Planlama
  3. Yetenek Havuzu Oluşturulması ve Yetenek Yönetimi
  4. Yedekleme Sistemi
  5. İşe Alım Sistemi
  6. Oryantasyon Programı
  7. Ödüllendirme Sistemi
  8. Çalışan Yan Haklar Paketi
  9. Çalışan Memnuniyeti Ölçümü ve Eylem Adımları

Yetkinlik Modeli Oluşturma

Şirketin yüksek performanslı çalışanlarının kişisel değerler, kişilik özellikleri, tutum, yetkinlik ve davranışlar, eğitim geçmişi, iş deneyimleri gibi belirli nitelikler açısından analiz edilerek ‘Yetkinlik Modeli’nin tanımlanmasıdır. Bu sayede yüksek performansları çalışanları başarıya götüren faktörler tespit edilmekte ve şirketi uzun vadeli hedefine taşıyacak yeni yeteneklerin kazanımında etkin bir araç olarak kullanılmaktadır.