Aile Ritüellerinin Büyüsü

Aile gelenekleri, sizin ve sevdiklerinizin düzenli olarak gerçekleştirdiği ritüellerdir. 

Ritüeller günlük yaşama belli bir anlam verirler. Aile ritüelleri, aile üyeleri arasındaki bağı güçlendirebilir ve yeniden kurabilir.

Aile ritüellerinin varlığı, aile uyumunu gösterir. Yetişkinlerin kendi değerlerini fark etmelerini ve sürdürmelerini, destek hissetmelerini, dünya ve diğer insanlarla bağlantı kurmalarına yardımcı olur.  Çocukların güven inşa etmelerine, dünyayı keşfetmelerine ve kaygılarının azalmasına yardımcı olur. Ayrıca, aile ritüelleri aile uyumunu artırır, nesiller arasındaki bağı korur, ailedeki güven ortamına katkıda bulunur, ebeveynler ve çocuklar arasında güçlü ve şefkatli ilişkiler yaratır ve duygusal temas halinde olmayı sağlar. 

Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan araştırma, aile ritüellerinin, bir istikrar duygusu sağladığını ve çocukların kendi kimliklerinin oluşumu, fiziksel sağlıkları, akademik başarıları ve aile yaşamında hissettikleri tatmin ile ilişkili olduklarını göstermiştir.

Günlük aile ritüelleri, her gün uygulanan küçük etkinliklerdir. Bunlar şu şekilde olabilir:

* Selam ve hoşçakalın demek

* Ortak akşam yemeklerine bulunmak,

* Uyku vakti hikayeleri okumak,

* Sarılmalar,

* Akşam yürüyüşleri,

* Güncel olayların tartışılması.

Haftalık gelenekler şunları içerebilir:

Aylık ritüeller, düzenli olarak gerçekleşen ve aileniz için geleneksellemiş olan bir şeydir:

Yıllık aile ritüelleri:

Aile gibi hissetmek için tüm aile üyelerinin ritüellere ihtiyacı vardır.

Kendi aile ritüellerinizin ve geleneklerinizin oluşması için akraba ile daha sık görüşmeniz ve iletişim kurmanız gerekir.

Gelenekler ve aile ritüelleri, özellikle aile çatışmalarında, sıkıntılarda ve bizim için istikrarsız zamanlarda ailenin değerini güçlendirir ve birleştirir.

Eski ritüelleri canlandırın ve aileniz için yeni gelenekler yaratın!

Klinik Psikolog Olha Savchenkova TufanВОЛШЕБСТВО СЕМЕЙНЫХ РИТУАЛОВ

Семейные традиции – это своеобразные ритуалы, которые вы ваши близкие соблюдаете регулярно. Они придают повседневности определённый смысл. Семейные ритуалы позволяет замедлить и восстановить связь между членами семьи.

Наличие семейных ритуалов свидетельствует о сплочённости семьи. Взрослым они помогают осознавать и сохранять свою значимость, почувствовать опору, связь с миром и другими людьми.  Детям же помогают формировать доверие и ориентироваться в мире, снижают тревожность. Также семейные ритуалы повышают сплочённость семьи, сохраняют связь между её членами и поколениями, способствуют их доверительной атмосфере в семье, создают крепкие и нежные отношения между родителями и детьми, позволяют быть в эмоциональном контакте друг с другом и своими эмоциями.

Исследования Американской психологической ассоциации, семейных ритуалов, показало, что они дают ощущение стабильности и связаны с формированием собственной идентичности у детей, их здоровьем, научным достижениями и удовлетворённости в семейной жизни.

Ежедневные семейные ритуалы – это маленькие действия, которые практикуется изо дня в день:

*приветствие и прощание друг с другом,

*совместные ужины,

*чтение сказки на ночь,

*объятья,

*вечерние прогулки,

*обсуждение текущих дел.

Еженедельная традиции могут включать:

Ежемесячные ритуалы – то, что происходит регулярно и характерно именно для вашей семьи:

Ежегодные семейные ритуалы:

Ритуалы нужны всем членам семьи для того, чтобы чувствовать себя семьёй.

Для того, чтобы придумать собственные семейные ритуалы и традиции, необходимо почаще собираться в кругу родных и общаться.

Традиции и семейные ритуалы укрепляют ценность семьи, объединяют её особенно при семейных конфликтах и неурядицах, а также в нестабильное для нас время.

Возрождайте старые и создавайте новые традиции вашей семье!

 
Клинический психолог Ольга Савченкова Туфан