Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü, kabaca kişilerin bilgiyi alma, işleme ve özellikle tekrar üretip sunmada fazlaca zorlanmalarına işaret eder. Kişiler belirli vakit ve şartlarda bu hususlarda arzulanan performansları sergileyemezler. Öğrenme güçlüğünün geleneksel tanımında bilişsel yetenekler ile akademik öğrenme arasında belirgin fark olması ve bu farkın duygusal, çevresel nedenlerle açıklanamaması ön koşul olarak belirtilmiştir ancak müdahale çalışmalarının hedef kitlesinin […]

Devamı