Melis Kaya

Melis Kaya

Sosyal Hizmet Bilim Uzmanı, Aile DanışmanıEMDR Avrupa Akredite EMDR Uygulayıcısı (Practitioner)
Çalışma Alanları: Ergen - Yetişkin - Çift ve Aile
Terapi Yaklaşımları: EMDR Terapisi - Stratejik Aile Terapisi - Duygu Odaklı Terapi - Bilişsel Davranışçı Terapi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Koleji’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde tamamladı. Hacettepe Çocuk Hastanesi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya başladı. Hasta ve ailelerinin psikososyal sorunlarının çözümünde aktif olarak çalıştığı yıllar süresince hastanın tıbbi bakım ve tedaviyi kabul etmesi, bakımın etkili bir şekilde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık problemi nedeniyle hasta ve ailesinin yaşadığı stresi azaltma ve hastanın, hastalığı ve içinde bulunduğu koşullar nedeniyle ortaya çıkan problemlerini çözümlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi, ‘Tıbbi Sosyal Hizmet’ alanında “Yetişkin Kanser Hastalarının Kansere Tepkileri” konulu tez çalışması ile yüksek lisans programını tamamlayarak uzman oldu. Yüksek lisansını yaparken geçtiği Hacettepe Onkoloji Hastanesinde uzun yıllar kanser ile yüzleşen birey ve ailesinin bir çeşit kriz ile karşı karşıya olduğu gerçeğini göz önünde tutarak, kanser tedavisine devam eden hastaların yaşadıkları kaygı, öfke, umutsuzluk, depresyon, korku, çaresizlik, huzursuzluk gibi psikolojik ve duygusal tepkileri ile baş etmelerine yönelik EMDR terapisi ve psikososyal müdahaleler içeren çalışmalarda bulundu.

İçinde yaşadığımız toplumun kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik duyarlı ve etik davranmanın her bireyin sosyal sorumluluğu olması gerektiğine inanan biri olarak Ankara Barosu tarafından 2 Nisan 2011 yılında hayata geçirilmiş olan ve fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ bireylerin uğradıkları şiddet sorunlarında yasal ve psikolojik destek verme amaçlı oluşturulan “Gelincik Projesi” kapsamında EMDR Terapisi ile destek vermek üzere gönüllü terapistlik yapmıştır. Ayrıca 2016-2017 yıllarında Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile bağlantıya geçerek yetiştirme yurdundan ayrılan gençlerin psikolojik yönden desteklenmesine yönelik yaşadıkları travmalarla baş etmeleri ve topluma uyum konusunda karşılaştıkları güçlükler konusunda desteklemek amacı ile yetiştirme yurdundan ayrılan kişilere yine EMDR Terapisi ile destek vermek üzere gönüllü terapistlik yapmıştır. 10 Ekim 2015’te gerçekleşen Ankara tren garı önünde gerçekleşen patlama ve 13 Aralık 2018’de gerçekleşen hızlı tren kazası sonrasında EMDR-HAP Derneğinin Travma İyileştirme Grubu gönüllü terapisti olarak, mağdurlara yönelik afet ve kriz yaşantısı sonrası EMDR ile erken müdahale uygulamalarını gerçekleştirmiştir.

2019 yılında Antalya’ya taşınarak EMDR Avrupa Akredite Terapisti olmak üzere Salt Psikoloji Enstitüsünde ekibine katılmıştır. Yetişkin, ergen, çift ve ailelerle EMDR terapi tekniği uygulayan Kaya, EMDR ile anne karnı ve erken çocukluk dönemi travmatik yaşantılar, bağlanma sorunları, kronik baş ağrısı tedavisi, depresyon, afet ve kriz yaşantısı sonrası erken müdahale, psikolojik travma, kompleks travma, cinsel taciz, ameliyat ve tıbbi travmalar, kronik hastalık ve tedavisi ile baş etme, trafik kazaları sonrası gelişen travma ve fiziksel semptomlar, öfke ve stres yönetimi, yas süreçleri, kaygı bozuklukları ve panik atak tedavisi, gençlerle sınav kaygısı, çift ve aile terapisi gibi konularda çalışmaktadır.

YAYINLANAN MAKALE VE SUNUMLAR :

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME (Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi) http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931204.pdf

ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ (Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi)
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931180.pdf

TRAVMA VAKALARINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA YENİ BİR TERAPİ MODELİ: EMDR
VII. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi – 2011

ONKOLOJİK SOSYAL HİZMET ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANININ ROL VE GÖREVLERİ
Hacettepe Üniversitesi & İstinye Üniversitesi Jinekolojik Onkolojiye Yönelik Mesleklerarası
Palyatif Bakım Eğitimi – Mart 2017

BİR KANSER HASTASINA TRAVMA ODAKLI PSİKOTERAPİ MÜDAHALESİNİN TEDAVİ SÜRECİNE VE HASTANIN YAŞAMINA KATKISI: Vaka Sunumu
Onkolojik Sosyal Hizmet Sempozyumu – 11 Nisan 2018

EĞITIM VE WORKSHOPLAR:

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı (100 saat), 18 Ekim 2005 – 24 Ocak 2006, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü.

Stratejik Aile Terapisi Eğitimi (96 saat) ve Süpervizyonu (48 saat), Aralık 2008 – Ekim 2010, Davranış Bilimleri Enstitüsü.

0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı Formatör Eğitimi, MEB, 2010

EMDR 1 Düzey Eğitimi, 23-27 Ekim 2010, EMDR Institute, Inc. & Davranış Bilimleri Enstitüsü, Eğitmen Ehud (Udi) OREN.

EMDR ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler, 7-8 Kasım 2010, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Eğitmen Jim KNIPE.

EMDR Terapistinin Alet Çantası, 7-8 Ocak 2011, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Eğitmen Marilyn LUBER.

When There are No Words: Reprocessing Early Trauma and Neglect with EMDR, 9-10 Haziran 2012, EMDR Derneği, Eğitmen Kathy O’SHEA

Kompleks TSSB ve EMDR, 26 Aralık 2012, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Eğitmen Berk Murat ERGÜN & Emre KONUK

Kronik Migren ve EMDR, 16 Nisan 2013, EMDR Derneği, Eğitmen Emre KONUK.

Erken İlişkisel İhmal ve Taciz Kurbanlarıyla Çalışma (EMDR), 27-28 Nisan 2013, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Eğitmen Andrew M. LEEDS.

Pratik Enerji Teknikleri, 10 Mart 2013, Olgu Psikolojik Danışma Merkezi, Eğitmen Emel KALINKILIÇ

Aile ve Evlilik Terapisi Kapsamında Eş Terapisinde İlişki Pusulası, 5 Nisan 2015, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Eğitmen Hürol FIŞILOĞLU.

Aile ve Evlilik Terapisi Kapsamında Eş Terapisinde Cinsellik, 10 Mayıs 2015, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Eğitmen Hürol FIŞILOĞLU.

EMDR 2 Düzey Eğitimi, 10-13 Mart 2016, EMDR Institute, Inc. & Davranış Bilimleri Enstitüsü, Eğitmen Emre KONUK.

DeTUR-Tetikleyicilere Karşı Duyarsızlaştırma ve Dürtüleri Yeniden İşleme (Bağımlılık, İşlevsiz Davranışlar ve Altta Yatan Travmalarla Çalışmaya Dair Yeni Bir Yaklaşım), 25-26 Ekim 2016, EMDR Derneği, Eğitmen Arnold J. POPKY

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulayıcı Sertifika Eğitimi, 15.05.2017, Bilgelik Enstitüsü & Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği.

Duygu Odaklı Terapi Eğitimi, 22-23 Temmuz 2017 / 05-06 Ağustos 2017, Uygulamalı Psikoloji Enstitüsü, Eğitmen Yücel SÖZER.

Aile ve Evlilik Terapisi 1 Düzey Eğitimi, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü, 24-28 Ocak 2018, Eğitmen Hürol FIŞILOĞLU.

Aile ve Evlilik Terapisi 2 Düzey Eğitimi, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü, 11-17 Temmuz 2018, Eğitmen Hürol FIŞILOĞLU.

Kompleks Travması Olan Danışanlarla EMDR İle Çalışmak: Vaka Örnekleri Çalıştayı, Yaşam Aile Danışma Merkezi, 11 Kasım 2018, Eğitimci Sümer ÖZTANRIÖVER.

EMDR Bilişsel Müdahaleler Eğitimi, Salt Psikoloji Enstitüsü, 17 Şubat 2019, Eğitmen Şirin ATÇEKEN.

EMDR İle Yetişkinlerle Bağlanma Sorunları Üzerinde Çalışmak, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 26-27 Ocak 2019, Eğitmen Asena YURTSEVER & Ayşe BOMBACI.