fbpx

Mahmut Yay

Klinik Psikolog

Çalışma alanları: Yetişkin ve Ergenler, Yüz yüze ve Online Terapi


Terapi Yaklaşımları: EMDR Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Farkındalık temelli (Mindfulness) Terapiler


Uzman Klinik Psikolog Mahmut Yay Lisans eğitimini tam burslu olarak kazanmış olduğu Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi süresince 6 ay boyunca Polonya’da bulunan Warsaw Üniversitesi’nde eğitimini sürdürdü.

 

Lisans eğitiminin ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yetişkin ve çocuk alt dallarında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayıp “Klinik Psikolog” ünvanını aldı. Hastanelerin Yetişkin ve Çocuk Psikiyatri bölümlerinde yüksek lisans stajını tamamladı.Yüksek Lisans eğitimi sürecinde süpervizyon eşliğinde yüz yüze ve online psikoterapi hizmeti verdi. Türkiye Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve ekibinden Bilişsel Davranışçı Terapi teori ve beceri eğitimlerini tamamlayan Mahmut Yay, Prof Dr. Levent Sütçigil’den aldığı Süpervizyon eşliğinde psikoterapi hizmeti verdi. Yanı sıra Yüksek lisans eğitimi sürecinde aldığı Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi dersi kapsamında Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül’den aldığı Süpervizyon eşliğinde ergenlere yönelik psikoterapiler gerçekleştirdi.

 

 Aynı Üniversite’de Akademisyen olarak görev yaptı. Bu süreçte Üniversite’de Psikoloji dersleri verdi. Tez, makale, ölçek geliştirme ve kitap çalışmaları yaptı.Teknoloji bağımlılığı (bilgisayar, oyun, akıllı telefon vb.) alanında çalışmalar yürüttü. Bu alanda “Dijital Ebeveynlik” adında Yeşilay yayınları arasına giren bir kitabı da bulunmaktadır. Aynı zamanda Yeşilay’ın “Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Formatör Eğitimi” programında eğitmen olarak görev aldı.

 

İki yıl süreyle Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde bağımlı bireylerle (alkol, madde, kumar, teknoloji) psikoterapi görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu süreçte Prof. Dr. Kültegin Ögel’den Bağımlılığa Yaklaşım ve Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimlerini aldı. Aynı kurumda bölge koordinatörlüğü görevini yürüttü. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR Avrupa Akredite I. ve II. Seviye Eğitimlerini tamamladı, bu alanda Süpervizyon eğitimleri devam etmektedir. Şu an Salt Psikoloji Enstitüsü bünyesinde EMDR Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Farkındalık Temelli (mindfulness) Terapi ekol ve yöntemlerini baz alarak yetişkin ve ergen danışanlara yönelik yüzyüze ve online bireysel seanslar yürütmektedir.  

Yayınlar:

 

1.         Kitaplar

 

1.1.      Yay, M. (2017). Dijital Ebeveynlik. İstanbul: Yeşilay Yayınları

 

2.         Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts ve Humanities)

 

2.1.      Arıcak, O. T., Dinç, M., Yay, M. ve Griffiths, M. (2018).Adapting the short form of the internet gaming disorder scale into Turkish: Validity and reliability. Journal of Addicta (4),1. İstanbul: Yeşilay Yayınları

 

3.         Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

3.1.     Koca, A., Basgul, S. S., ve Yay, M. (2019). Comparison of death anxiety and state‑trait anxiety levels in mothers of disabled children and non‑disabled children. Dusunen Adam, 32(1), 58‑64.

 

4.         Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

4.1.      Yay, M., Arıcak, O. T., (2019) “Mediating Role of SelfRegulation in the Relationship between Problematic Smartphone Usage and SelfHandicapping”, 6th. International Conference on Behavioral Addictions, 1719 Haziran 2019, Yokohama, Japan.

 

5.         Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

5.1.      Kitapcıoglu, S., Yay, M., Türkçapar, H. (2017). Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde bilişsel ve davranışçı yaklaşımlar. Psikoloji Araştırmaları (4), 2831.

 

5.2.      Yay, M. (2019). Problemli akıllı telefon kullanımı ve kendini sabotaj ilişkisinde öz düzenlemenin aracı rolünün incelenmesi. Psikoloji Araştırmaları

 

6.         Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

6.1.      Yay, M. (2019), “Çocuk ve Ergenlerde Akıllı Telefon Kullanımı ile Öz Denetim Arasındaki İlişki”, 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 5 Mayıs 2019, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, İstanbul.

 

7.         Diğer

 

7.1.      Yay, M. (2022). Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık, Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı, Yeşilay Dergisi, Ocak 2022, 1619.