Gülden Tezgel

Gülden Tezgel

Psikolog / Avrupa Akredite EMDR Terapisti
Çalışma Alanları: Ergen ,Yetişkin ve Doğum Psikolojisi
Terapi Yaklaşımları: EMDR ve Psikodinamik Terapi

Gülden Tezgel ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiştir. 2005-2017 yılları arasında MEB’e bağlı okullarda çalışmıştır. Sonrasında psikoloji alanına geçerek İstanbul Medipol Üniversitesi “Psikoloji” bölümünü ve Yakın Doğu Üniversitesi “Klinik Psikoloji” yüksek lisansını tamamlamıştır.

Bağlanma sorunları, kişilik bozuklukları, psikolojik travma, kompleks travma, yas, cinsel taciz, kronik hastalık ve tedavisi ile başa çıkma, kaygı bozuklukları, panik atak, fobi, depresyon,  sınav kaygısı, ergenlik dönemi problemleri ile ilgili psikodinamik ve EMDR yaklaşımları çalışmaktadır. Hamilelerle doğuma hazırlık eğitimleri yürütmekte ve bu alanda danışmanlık vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği ve Doğum İçin El Ele Derneği üyesidir.

ALDIĞI EĞİTİMLER:

 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi –Teori, Formülasyon, Süpervizyon- (864 saat) , Uz. Dr. Tahir Özakkaş
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi, (450 saat) Yıldız Teknik Üniversitesi
 • EMDR 1. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Ensititüsü
 • EMDR 2. Düzey Eğitimi Davranış Bilimleri Ensititüsü
 • EMDR Bilişsel Müdahaleler Eğitimi,  Şirin Atçeken
 • Herkes İçin Emdr Terapisi, İki Elin Sesi Protokolü: Emdr Terapisi ile İç Çatışmadan Kendinle Barışa, Udi Oren
 • Borderline Kişilik Bozukluğu ve EMDR ile Terapisi, Derya Altınay ve Mustafa Çetinkaya
 • Anksiyete Bozuklukları İçin EMDR Terapisi, Ad de Jong
 • İleri düzey EMDR Teknikleri,  Suzy Matthijssen ve Ad de Jong
 • Somatik Deneyimleme Giriş Eğitimi, Didem Çaylak
 • İstanbul Doğum Akademisi (İDA), Doğuma Hazırlık Eğitimcisi, Doğum Psikoloğu ve Doula Eğitimi
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Nilüfer Devecigil, Psikoloji İstanbul.
 • Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık Eğitimi, Dr. Atanur Akar
 • Objektif Çocuk Testleri Eğitimi, Türk PDR Derneği