Çift ve Aile Terapisi; aile fertleri ve çiftler (evli veya evli olmayan) arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yaşanan çatışmaların ve problemlerin çözülmesini daha güvenli ve kaliteli ilişkiler geliştirmeyi amaçlar.

Çift ve aile terapisi mevcut durum danışanla birlikte değerlendirilerek online terapi  veya yüz yüze terapi olarak planlanabilir.

Aile fertleri, çiftler veya birbirine değer verip aile sayan kişiler seanslarda kendilerini, düşünce ve duygularını, danışmanın sağladığı güvenli bir ortamda birbirlerine ifade ederler. Paylaşılan, ifade edilen deneyimler, bakış açıları, duygu ve ihtiyaçlar sayesinde;

Aile üyeleri veya çiftler seanslara birlikte katılır. Aradaki şeffaflık ve danışmanın sağladığı güven ortamı hedeflenen iyileşme için çok önemlidir.

Yapılan araştırmalar; ilişkinin güçlü olduğu durumlarda yaşanan problemlerin kolaylıkla çözülebildiğini, çift ve aile terapisinin çocuk, ergen ve yetişkinlerin yaşadığı birçok sorunun ve olumsuz deneyimin iyileştirilmesinde çok yararlı olduğunu göstermektedir.

Çift ve Aile terapisi, öngörülen zorlu dönemlerde ve geçiş veya uyum dönemlerinden önce alınırsa da çok faydalı olur. Örneğin; yeniden evlenen çocuklu çiftlerin ve çocuklarının yeni geniş aileye uyum sağlamasında, boşanma söz konusuysa, evlilik öncesi danışmanlığı, şehir/ ülke değiştiren aileler, ailede kronik hastalık varsa vb.

SALT PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜNDE Çift ve Aile Terapisi sürecinde kullanılan psikoterapi yöntemleri aşağıdaki gibidir: