fbpx

Psikolojik Testler

Oldukça merak edilen ve yanlış bilinenleri de içeren bir konudur psikolojide kullanılan testler. Günümüzde uzmanlar tarafından insanın iç dünyasını daha detaylı anlamaya yönelik çeşitli psikolojik testler kullanılmaktadır. Bu testler genellikle yaş gruplarına ve verdiği bilgilere göre gruplandırılır. Testler, uzman ve danışanın ortak kararı ile uygulanır. Uzmanlar tarafından kliniklerde sık uygulanan testlerden bazılarının açıklamalarını aşağıda bulacaksınız. Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Yetişkin: 

 • MMPI: 566 maddeden oluşan ve bireyin kendisi tarafından doğru ya da yanlış olarak cevaplandırdığı bir testtir. Cevaplandırılması klinik ortamda kişinin hızına göre 1 ile 2 saat arasında değişir. Bu testle bireyin kişisel ve toplumsal uyumu değerlendirilir. Kişiliği temel psikiyatrik tanı grupları düzleminde değerlendirmektedir ve bunun yanı sıra kişinin temel kişilik eğilimleri hakkında da ayrıntılı bilgi vermektedir.
 • Rorschach: Mürekkep lekesi olarak da bilinen bu test, bireyin dinamik açıdan kişisel özelliklerini ele alır. Uygulama bireye göre 10 dakika ile 1 saat arasında değişir.
 • TAT­: Bireyin iç dünyasını ve dinamiklerini anlamlandırmak için belirli görseller gösterilerek hikaye oluşturması beklenir. Uygulamaya bireye göre 10 dakika veya 1 saati bulabilir.
 • Dikkat testleri (Nöropsikolojik testler): Danışana bağlı olarak 20 dk. ile 40 dk. arasında değişen sürede dikkat becerileri nöropsikolojik değerlendirmeyle ölçülür. Sonucunda bir grafik ve rapor çıkarılıp bilgi verilebilir.
 • Diğer ölçekler

Çocuk:

 • Wisc-IV (eski versiyonu WİSC –R) : 6–16 yaş arasında kullanılır. IQ skoru veya skor aralığı elde edilen testtir. Wisc-ıv testi genel olarak zihinsel becerileri ölçümleyen alt testlerden oluşmaktadır. Test boyunca çocuktan bazı sorulara cevap vermesi ya da bazı şeyleri istenir. Uygulama 60 dakika ile 120 dakika arasında değişmektedir.
 • Dikkat testleri: Danışana bağlı olarak 20 dk ile 40 dk arasında değişen sürede dikkat becerileri nöropsikolojik değerlendirmeyle ölçülür. Sonucunda bir grafik ve rapor çıkarılıp bilgi verilebilir.
 • Gessel Gelişim Testi: Çocuğun yaşına göre belirli figürleri çizmesi istenerek uygulanır. Yaşına göre genel gelişim düzeyi hakkında bilgi edinilir. Uygulama süresi ortalama 15 dakikadır.
 • Goodenough Harris İnsan Resmi Çiz Testi: Çocuğun yaşına göre bir insan resmi çizmesi istenir. Yaşına göre genel gelişim düzeyi hakkında bilgi edinilir. Uygulama süresi ortalama 30 dakikadır.
 • Agte: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmede aileye çeşitli sorular yöneltilir alınan bilgilerle puanlama yapılır. Diğer taraftan uzman çocuğu da gözlemler. İdeal olarak uygulama sırasında anne, baba ve çocuk bir arada bulunur. Çocuğun gelişimi dil gelişimi, zihinsel beceriler, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişim ve öz bakım becerileri alanlarında değerlendirilir.
 • Projektif Bir Aile ya da İnsan Çiz Testi: çocuktan aile veya insan resmi çizilmesi istenerek projektif yorumu yapılır.
 • Beier Cümle Tamamlama Testi: Bu test yarı-projektif bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlamaya çalışır. Mümkün olduğunca kısa sürede hiç düşünmeden verdiği cevaplarla bireyin iç dünyası hakkında bilgi edinilir.
 • CAT: Belirli kartlarla çocuktan hikaye oluşturması istenir. Bu hikayelerle çocuğun iç dünyası anlaşılmaya çalışılır. Uygulama bireye göre 10 dk. ile 1 saat arasında değişebilir.
 • Diğer testler

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Aylin CENGİZ AKPINARLI

Uzman Psikolog Çocuk, Ergen ve Aile Terapisti