fbpx

Empati ve Müzik

Empati Yeteneği Çok Yüksek Olan İnsanlar Müzikten Daha İyi Anlıyorlar
Bir başkasının bakış açısından bir şey görmek yani ‘empati’, birçok insanın sahip olmak istediği bir özelliktir.

‘Brain and Behavior’ adlı derginin yayınladığı bir araştırmaya göre, nüfusun yüzde 20’si genetik olarak empati yapmaya yatkın. Bu özellik insanların dış uyaranlara ve diğerlerinin duygularına daha duyarlı ve dikkatli bir şekilde yaklaşmasını sağlıyor.

Empati duygusal ve bilişsel olarak ikiye ayrılır. Kişinin başkalarının duygusal sorunlarını paylaşma yeteneğine ‘duygusal empati’, başkalarının duygularını onlara sormadan fark etme ve anlama yeteneğine de ‘bilişsel empati’ denir.

Empati yeteneği çok yüksek olan insanlar müzikten daha iyi anlıyorlar. Uzmanlar empati ve müzik arasında bağlantılar olduğunu düşünüyorlar. Bu da empatik insanların nötrden ziyade daha fazla duygu uyandıran uyaranları tercih ettikleri yönündeki teoriyi destekliyor. Her ne kadar empatinin nörolojik kaynakları uzun zamandır araştırılıyor olsa da yeni bir araştırma empati yeteneği yüksek insanların müziği de aynı sosyal durumlar gibi ele aldığını gösteriyor.

Araştırma Dallas’daki Southern Methodist Üniversitesi ve Los Angeles’daki California Üniversitesinde (UCLA) , düşük ve yüksek empati düzeyindeki insanların müzik dinliyorken yaşadıkları nörolojik farkları ölçme amaçlı yapıldı.

İlk çalışmada on beş UCLA öğrencisinden müziğin kısa tonlarını dinlerken MRI taraması yapılmış. İkinci çalışmada ise, bu sefer yirmi öğrenciye sevdikleri ya da sevmedikleri ve bildiklerinin yanı sıra hiç bilmedikleri müzikleri dinlerken yine aynı şekilde MRI taraması yapılmış. Ardından her katılımcıya 28 soruluk empati taraması ölçeği verilmiş.

Sonrasında, araştırmacılar beynin müzik dinlerken kullandığı empati ile ilişkili bölgelerini saptamak için kontrollü bir karşılaştırma çalışması yapmışlar.

Müziğin beynin ‘ödül sistemini’ aktive ediyor olabilir.
MRI analizleri iki empati seviyesinde de benzerlikler buldu; empati yeteneği düşük kişilerde de, yüksek kişilerde de beynin işitsel ve duyusal işleme bölümleri aktive oldu.

Fakat, yüksek empati becerisine sahip olan kişiler için bildikleri, tanıdık müzikler çalındığında ödül merkezinin aktive olduğu ve dinledikleri müzikten çok daha fazla keyif aldıkları görüldü.

Klinik Psikolog Merve Özgüven
Medical News Today