fbpx

Elif Yılmaz

Klinik Psikolog

  • Çalışma Alanları: Ergen, Yetişkin

Terapi Yaklaşımları: EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi

Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur öğrencisi olarak tamamladıktan sonra Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından da onur derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans tezini, “Çocukluk Çağı Travmaları ile Siber Zorbalık/Mağduriyet Arasındaki İlişkide Aleksitiminin Aracı Rolü” üzerine yazmıştır.

Zorunlu stajlarını Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Moodist Psikiyatri Hastanesi’nde tamamlamıştır. Bu stajlarda psikoz ve bağımlılık yatılı servislerinde gözlem yapma, klinik uygulamalarda ve poliklinik muayenelerinde yer alma fırsatı bulmuştur. İstanbul’da Logos Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde staj yapmış ve burada yürütülen çeşitli projelerde asistan olarak yer almıştır. Yüksek lisans eğitimi ve sonrasında düzenli olarak süpervizyon eşliğinde danışan takibi yapmaya devam etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Korona Virüs Enfeksiyonu Ruhsal Destek Programı’nda (KORDEP) gönüllü psikolog olarak yer almış ve pandemi sürecinde psikolojik açıdan olumsuz etkilenen kişilere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir. Türk Psikologlar Derneği Travma birimi üyesi olarak Manavgat’ta yangından etkilenen vatandaşlara yönelik yürütülen saha çalışmalarında görev almıştır. 6 Şubat 2023 depremleri sonrası EMDR Travma İyileştirme Grubu bünyesinde Akdeniz bölge sorumlusu olarak gönüllü destek vermiştir.

Kaygı bozuklukları, travma ve ilişkili bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), depresyon, öfke ve stres yönetimi, panik atak, fobiler, sınav kaygısı gibi sorunlarla EMDR ve Bilişsel-Davranışçı Terapi yaklaşımları ile çalışmaktadır. Halihazırda Salt Psikoloji Enstitüsü’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

Aldığı Eğitimler:

  • Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi, Ebru Şalcıoğlu (DATEM)
  • EMDR 1. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Ensititüsü
  • EMDR 2. Düzey Eğitimi Davranış Bilimleri Ensititüsü
  • EMDR Bilişsel Müdahaleler Eğitimi,  Şirin Atçeken
  • EMDR’da Ustalaşmak – I: Temel Beceriler, Şirin Atçeken&Tuba Akyüz
  • Travma Gönüllü Eğitimi Programı, Türk Psikologlar Derneği
  • Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, Türk Psikologlar Derneği
  • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Eğitimi
  • Domestic Violence Focused Couples Treatment Workshop, Sandra M. Stith