fbpx

Ceren Engin Acarbulut

Klinik Psikolog

Çalışma Alanları: Ergen-Yetişkin-Doğum Psikolojisi-Online Terapi

Terapi Yaklaşımları: EMDR Terapisi-Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Ceren Engin Acarbulut, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Antalya’da tamamladıktan sonra burslu olarak eğitim gördüğü Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ardından, burslu olarak kabul alındığı Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlayarak uzman olmuştur.

Lisans eğitimi esnasında, Özel Özgür Özdemir Rehabilitasyon Merkezi ve Antalya Terapi Tıp Merkezi gibi kurumlarda stajlar yapmıştır. Aynı zamanda, Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan öğrenci kongrelerine (TPÖÇG)katılmış ve lisans eğitimi esnasında yürüttüğü araştırmaları bu kongrede sunma şansını yakalamıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra psikolog olarak İstanbul’da Mavi Kanguru Ebeveyn ve Çocuk Kulübü’nde 12-36 ay arası çocuklar ile çalışmıştır. Bu dönemlerde İstanbul Doğum Akademisi’nden Doğum Psikoloğu, Doğuma Hazırlık Eğiticisi ve Doulalık eğitimi almıştır. Eş zamanlı olarak, İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama eğitimi almıştır.

Yüksek Lisans eğitimi sırasında, bir yıl boyunca Fransız Lape Hastanesi’nde staj yapmış, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli hasta gruplarını birebir gözlemleme imkânı yakalamıştır. Eş zamanlı olarak, İstanbul Us Psikiyatri Enstitüsü’nde süpervizyon eşliğinde danışan takibinde bulunmuştur. Yüksek lisans tezini Başak Türküler AKA danışmanlığında “Yaygın Kaygı Bozukluğunun Kişilik Özellikleri ile ilişkisinde Kişilerarası ve Kişisel Duygu Düzenlemesinin Aracı Rolünün İncelemesi” adlı konu üzerine yazmıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince, İstanbul’daki çeşitli kurumlardan Bilişsel ve Davranışçı Terapi temelli eğitimler almıştır. DBE (Davranış Bilimleri Enstitüsü) tarafından verilen 1. ve 2. düzey EMDR eğitimlerini almıştır.

Ceren Engin Acarbulut, Salt Psikoloji’nin kurucu ortağı Özge Berçin ile birlikte Limak Otellerine “Doğum Öncesi ve Sonrası Çalışanlara Destekleyici Liderlik Eğitimi” vermiştir. 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi sonrasında EMDR Türkiye Derneği’nin insani yardım programlarını yürüten EMDR TIG ve Doğum için Elele Derneği ile beraber depremden direkt olarak etkilenen gebe, lohusa, ergen-yetişkin afetzedeler ile çalışmış, afet dönemi müdahaleleri ile ilgili pek çok eğitime katılmıştır.

Ceren Engin Acarbulut, 2019 yılından beri Salt Psikoloji Enstitüsü’nde ergen ve yetişkinlerle çalışmakta:

Bilişsel-Davranışçı Terapi ve EMDR ekollerini kullanmaktadır.


EĞİTİMLER VE WORKSHOPLAR

Süpervizyon, Prof. Ebru ŞALCIOĞLU, DATEM

Süpervizyon, Prof. Ebru ŞALCIOĞLU, DABATEM

Türk Psikologlar Derneği, Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Dr. Emel STROUP, Beck Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri Eğitimi

Dr. Emel STROUP, Beck Yönelimli Kognitif Terapi İlkeleri & Depresyon Tedavisinde Uygulanması

Dr. Emel STROUP, Beck Yönelimli Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması

Dr. Emel STROUP, Beck Yönelimli Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması

Doç. Dr. Serap ÖZER, Çocuklarla Bilişsel Davranış Oyun Terapi Eğitimi

İstanbul Doğum Akademisi (İDA), Doğuma Hazırlık Eğitimcisi, Doğum Psikoloğu ve Doula
Eğitimi

İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI), Psikodrama Grup Psikoterapisi Eğitimi

EMDR ( I. Düzey)- Emre KONUK-Asena YURTSEVER

EMDR ( II. Düzey)- Emre KONUK-Şirin ATCEKEN

Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR- FEBRIS DANISMANLIK

EMDR Bilişsel Müdahaleler Eğitimi- Uzm. Psk. Şirin ATCEKEN- Uzm. Psk. Tuba AKYUZ

Psikolojik İlk Yardım Eğitimi- Psk. Dan. Hayal DEMIRCI- Kli. Psk. Zeynep OZMEYDAN

R-TEP Egitimi- Asena YURTSEVER

EMDR’da Ustalaşmak I: Temel Beceriler- Uzm. Psk. Şirin ATCEKEN- Uzm. Psk. Tuba
AKYUZ

EMDR’da Ustalaşmak II: Zor Vakalar ve Disosiyasyonla Çalışmak- Uzm. Psk. Şirin
ATCEKEN- Uzm. Psk. Tuba AKYUZ