fbpx

İşe Alım

Size en uygun adayları arıyoruz..

‘Doğru insan’ı ‘doğru iş’e almak başarılı bir işe alım sürecinin doğal sonucudur. Şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetkinlik, bilgi ve beceriler gibi gerekli niteliklerin tanımlanarak bu kriterlere uygun olacak şekilde bir aday havuzunun belirlenmesi ve adaylara uygulanacak kişilik testleri, vaka çalışmaları, değerlendirme merkezi uygulamaları ve mülakat süreçleri aracılığı ile doğru kişinin seçilmesi hedeflenmektedir. İşe alımlar, açık pozisyonlara istinaden yapılabileceği gibi herhangi bir pozisyondan bağımsız olarak, şirketlerin uzun vadeli hedeflerine giden yolda ihtiyaç duyacakları yeteneklerin kazandırılmasına yönelik de yapılabilir.

  • Yetkinlik bazlı mülakat; mülakat sürecinin mümkün olduğunca değerlendiriciden bağımsız ve yapılandırılmış olmasını sağlamak için, pozisyonun yetkinlikleri dikkate alınarak adayın geçmiş tecrübelerinde bu yetkinlikleri sergilediği örnek olaylar analiz edilerek gelecek performansı öngörülmektedir.
  • Değer bazlı mülakat; şirkete özel gerçekleştirilecek Yetenek Profil Analizi sonucu şirket kültürüne ve değerlerine uygun yeteneklerin belirlenmesidir. Değer bazlı mülakatlar sadece işe alımda değil, kariyer yönetiminde, yönetici terfilerinde, yedekleme yönetiminde, performans değerlendirme sonucu kişisel gelişim hedefleri belirlemede kullanılabilir.