fbpx

Koçluk Hizmetleri

Koçluk Hizmetleri

Meslek seçimi, kariyer planlama, yönetim becerilerini geliştirme gibi hedef odaklı veya hayatta ne istediğini bulmak, engelleri ve kararsızlıkları aşmak, yaşanan zorlukların üstesinden gelmek gibi çözüm odaklı yaklaşımla, danışanların kendi kaynaklarını etkin şekilde kullanmalarını sağlayarak profesyonel koçluk desteği veriyoruz.

Siz de bu konularda desteğe ihtiyaç duyarsanız, ICF akredite koçluk okullarından mezun ve ICF etik standartları doğrultusunda koçluk yapan uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.

Koçluk görüşmelerimiz danışanlarımızın talepleri doğrultusunda mevcut durum değerlendirilerek online görüşme veya yüz yüze görüşme şeklinde planlanmaktadır.

Koçluk nedir?

Hedefleri netleştirmek, planlar yapmak, ortaya çıkabilecek engelleri aşmak, zorlanılan konuları çözmek bunlarla birlikte yeni beceriler geliştirmek ve performansı iyileştirmek amacıyla, danışan kişiye ne yapacağını söylemeden ya da yapması gerekeni onun için yapmadan, bire bir çalışarak, danışanı hedeflerine ulaşması için desteklemek, ona yol arkadaşı olmaktır.

Ne için koçluk alabilirsiniz?

 • Yöneticilik/liderlik becerileri geliştirmek
 • Kariyer planlamak, kariyerinde yükselmek
 • Öğrenciler için meslek seçimi
 • Performans geliştirmek
 • Çeşitli beceriler geliştirmek (girişkenlik, özgüven, zaman yönetimi vb.)
 • İlişkileri güçlendirmek
 • Kararsızlık yaşatan konularda karar vermeyi sağlamak
 • Dengeli, tatmini yüksek bir hayat düzeni oluşturmak
 • İş veya hayatla ilgili gelecek hedefleri belirlemek

Koçluk sürecinde ne olur?

Koç dinler, soru sorar, gözlemlerini paylaşır, destekler. Bu şekilde danışanın kendisini her yönüyle keşfetmesini ve zihinsel, sosyal ve duygusal olarak güçlü bir şekilde hayatla baş edebilmesini, kendi geleceğini şekillendirmesini ve gelecek için hedeflerini kendinden emin adımlarla gerçekleştirmesini hedefler. Gizlilik prensipleri ile hareket eder, danışanına güvenir ve paylaşımcı bir ortam yaratarak bugün ve gelecek için bir keşif yolculuğu yaratır.

Bilinmesi gerekenler;

 • Koç tavsiye vermez, danışan yerine karar vermez.
 • Koç danışanı yargılamaz, danışanla ilgili olumlu/olumsuz bir sonuca varmaz.
 • Koç, danışanın boş hayallere kapılması için uğraş vermez. İçi boş umutlar aşılamaz.

Görüşmeler nasıl gerçekleşir?

Görüşmeler, gizliliğin sağlanabildiği Salt Psikoloji Enstitüsü ofisi görüşme odalarında gerçekleşir.

Koçluk süreci 3-12 seans sürebilir. Danışanın koçluk almak istediği konuya göre, ilk seansta yaklaşık süre karşılıklı olarak kararlaştırılır.

Her bir seans yaklaşık olarak 45-50 dakika sürer.